Red TopPipesTextures and tonesEngine shedCorrugated spectrumRedoxTangledWeb & DecayTin Shed 3Tin Yin & YangTin Shed 2Angelic OxidationOld WireEscutcheonInsomniaErosion